ยินดีต้อนรับสู่... เว็บไซต์เพื่อการศึกษา "ประวัติตำบลขุนทอง"
หมู่บ้าน
โรงเรียนใกล้บ้าน
สาระน่ารู้ทั่วไป
ผู้จัดทำ


จำนวนผู้เข้าชม
                                             ตำบลขุนทอง
                                
         สรรค์สร้างทางศึกษาเเหล่งค้นคว้าตำนานขุน         เรียงร้อยคุณ ค่าขุนทอง ก้องปึกเเผ่น 
ประเพณี ความดีงาม ทั่วเขตเเดน                           ชนเเน่นเเฟ้น แผ่นดินเกิด เชิดชูไทย 
         Adobe dreamwever ใช้เผยเเพร่                  ศึกษาเเท้ เเปลตำนาน ขับขานไซร้
ชนรุ่นเยาว์ ได้ค้นคว้า เพลิดเพลินใจ                         เเหล่งรวมไซต์ ใจขุนทอง เป็นหนึ่งเดียว 
         รวมบทเพลง สิบสองบ้าน ขานขับกล่อม             ลำนำพร้อม น้อมพอเพียง แผ่นดินเขียว 
ชนเปรมปรีดิ์ สามัคคี อันกลมเกลียว                         เเหล่งนำเที่ยว เชี่ยวชาญงาน ตระการตา 
         อนุรักษ์ บ้านกระบือ เลื่องลือชื่อ                    มิขายซื้อ กระบือไทย ไว้ชมหนา 
ชนร่วมใจ  ยึดธรรมเนียม มวลประชา                       ชนไพร่ฟ้า สามัคคี ยินดีเอย