ตารางเรียนห้อง ม.6/3
 
คาบที่
1
2
พักย่อย
3
4
พักเที่ยง
5
6
7
เวลา
08.30 - 09.20
09.20 - 10.10
10.20 - 11.10
11.10 - 12.05
12.05 - 13.00
13.00 - 13.50
13.50 - 14.40
14.40 - 15.30
จันทร์
ส33101
ครูอนุ
ง30279
ครูมานะ
ง30279
ครูมานะ
อังคาร
ศ30227
ครูอรรถพล
ศ30227
ครูอรรถพล
ง33101
ครูมานะ
ง33101
ครูมานะ
ศ30230
ครูสุชาติ
พุธ
ศ30215
ครูทรงพล
ศ30215
ครูทรงพล
พฤหัสบดี
ศ30230
ครูสุชาติ
ศ30230
ครูสุชาติ
ศุกร์
ศ33101
ครูทรงพล
ส33101
ครูอนุ
ง30288
ครูวนิดา
ง30288
ครูวนิดา