ประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

นายภราดร  พวงประโคน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเอกเกษตร
รายละเอียดดังนี้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารโคกสี โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.-00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา เรื่อง การประมูลขายอาหารในโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ปีการศึกษา 2566 -2568 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลได้ที่โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป (อาคารโคกสี ห้องธุรการโรงเรียน ) ได้ตั้งแต่วันที่ 2 -5 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. ในเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
คลิกดูรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 คลิกดูรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4
ประกาศโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายพักแรม กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ภาพกิจกรรมค่าย ม.ต้น / ภาพกิจกรรมค่าย ม.ปลาย
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 สรุปเหรียญรางวัล เหรียญทอง 13 รายการ เหรียญเงิน 4 รายการ เหรียญทองแดง 1 รายการ สรุปผลการแข่งขันของโรงเรียน คลิก
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา ระหว่าง วันที่ 3-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 สรุปตัวแทนระดับภาค จำนวน 18 รายการ สรุปเหรียญรางวัล เหรียญทอง 38 รายการ เหรียญเงิน 13 รายการ เหรียญทองแดง 7 รายการ และเข้าร่วม 4 รายการ สรุปผลการแข่งขันของโรงเรียน คลิก
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (18 สิงหาคม 2565) ให้นักเรียนหรือตัวแทนแต่ละห้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ตามลิงค์รับสมัคร ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 7-11 เดือนสิงหาคม 2565 เท่านั้น คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลิกเพื่อดูประกาศ
ระกาศผลการเรียนทุกระดับชั้นออนไลน์ คลิกเพื่อดูผลการเรียน
  กิจกรรมอื่นๆ >>
เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ เว็บไซต์เพื่อการศึกษา " ประวัติตำบลขุนทอง "
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูจรินทร ศรีวรสาร โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
"รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5"
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูครรชิต ไลยนอก โรงเรียนบุญวัฒนา
"แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 "
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูขัตติยา พิมพ์ไธสง โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
"การพัฒนาแบบฝึกทัษะคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 "
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูพัสนัย กันงาม โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
"หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 1 เรื่อง สุขภาพและสิ่งแวดล้อม"
 
จำนวนผู้เข้าชม hit counter for website
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-ปะคำ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
044-975228-9 Fax : 044-975227 E-mail : kledlin@mattayom31.go.th, Facebook: www.facebook.com/kledlin
Admin: ครูณัฐชลัดดา ลอยฝน e-mail: natchaladda@kledlin.ac.th