ประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

นายภราดร  พวงประโคน
ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

 

 

 

 

 

 

 

 


ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา ระหว่าง วันที่ 3-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 สรุปตัวแทนระดับภาคจำนวน 18 รายการ สรุปเหรียญรางวัล เหรียญทอง 38 รายการ เหรียญเงิน 13 รายการ เหรียญทองแดง 7 รายการ และเข้าร่วม 4 รายการ สรุปผลการแข่งขันของโรงเรียน คลิก
ประกาศโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเอกภาษาไทย
รายละเอียดดังนี้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารโคกสี โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ระหว่างวันที่
27 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.-00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (18 สิงหาคม 2565) ให้นักเรียนหรือตัวแทนแต่ละห้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ตามลิงค์รับสมัคร ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 7-11 เดือนสิงหาคม 2565 เท่านั้น คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก วันที่ 31 มีนาคม 2565)
ติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้ในวันที่ 2 เมษายน 2565 รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6
สำหรับนักเรียนที่ยังไม่จบให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน กรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน 2565 คลิกเพื่อดูประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษารอบสอง
(รอบ 2 วันที่ 8 เมษายน 2565) ติดต่อขอรับวุฒิได้ที่งานทะเบียน วันที่ 18 - 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 15.00 น
ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาความรู้และความสามารถเพื่อเป้าหมายที่สำคัญคือ
"การพัฒนาผู้เรียน" โดยกำหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ 80

ประกาศโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลิกเพื่อดูประกาศ
ระกาศผลการเรียนทุกระดับชั้นออนไลน์ คลิกเพื่อดูผลการเรียน
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา โดยนายภราดร พวงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๖๙ ในระดับเขตพื้นที่ ซึ่งมีผลการแข่งขัน 36 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน และ 10 เหรียญทองแดง ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 21 รายการ
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความสามารถด้านกีฬา และห่างไกลยาเสพติด
  กิจกรรมอื่นๆ >>
เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ เว็บไซต์เพื่อการศึกษา " ประวัติตำบลขุนทอง "
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูจรินทร ศรีวรสาร โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
"รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5"
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูครรชิต ไลยนอก โรงเรียนบุญวัฒนา
"แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 "
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูขัตติยา พิมพ์ไธสง โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
"การพัฒนาแบบฝึกทัษะคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 "
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูพัสนัย กันงาม โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
"หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 1 เรื่อง สุขภาพและสิ่งแวดล้อม"
 
จำนวนผู้เข้าชม hit counter for website
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-ปะคำ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
044-975228-9 Fax : 044-975227 E-mail : kledlin@mattayom31.go.th, Facebook: www.facebook.com/kledlin
Admin: ครูณัฐชลัดดา ลอยฝน e-mail: natchaladda@kledlin.ac.th